CSR

CSRCorporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to coraz częściej pojawiające się pojęcie w środowisku gospodarczym.  Swoje początki CSR datuje jeszcze na okres przed II wojną światową, wzmożony rozwój rozpoczął się w latach 90-ych XX wieku. Ale dopiero początek XXI wieku spowodował prawdziwe zainteresowanie tym zjawiskiem.

Czym jest CSR?
CSR to wszelkie działania organizacji mające pozytywny wpływ na jej bliskie i dalekie otoczenie poprzez oddziaływanie na pracowników, swoich dostawców i klientów.
Aby przedsiębiorstwo mogło mówić o tym, że stosuje się do zasad CSR po pierwsze musi być etyczne. A to oznacza, że organizacja bezwzględnie powinna stosować się do przepisów prawa oraz pozostawać uczciwą, transparentną w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W Polsce w zakresie prawa wymagane jest przestrzeganie Kodeksu Pracy, spełnianie wymagań przepisów BHP i ppoż. oraz przepisów Prawa Budowlanego szczególnie przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność we własnych obiektach, ale nie tylko.
Na osobną uwagę zasługują przepisy dotyczące Ochrony Środowiska, które dotyczą kolejnego narastającego zjawiska społeczno-ekonomicznego, jakim jest EKOLOGIA. Na tym polu każde etyczne przedsiębiorstwo także obowiązane jest do przestrzegania prawa.

Co raz bardziej popularne staje się spełnianie wymagań standardu etycznego, wybranego spośród istniejących na rynku. Do wyboru są standardy "ogólne" np. SA8000, BSCI czy ETI Base Code, jak i standardy konkretnych  przedsiębiorstw  np. McDonald's, LEGO lub NIKE. Regułą stało sie to, że przed lub po podjęciu współpracy z klientem posiadającycm swoje wymagania etyczne każdy z dostawców musi je przyjąć, wdrożyc i przestrzegać. 

Spełniając podstawowe wymagania etyczne, każda organizacja może rozbudowywać zakres swojej aktywności związanej z CSR. Ma tutaj do dyspozycji szeroki wachlarz działań na rzecz kształtowania oczekiwanych postaw społecznych, wspierania kampanii społecznych, wspierania finansowego wydarzeń kulturalnych, tworzenia kodeksów etycznych czy przeciwdziałania korupcji.

Popularność CSR stale rośnie powodując, że wielu znaczących odbiorców na rynku uzależnia współpracę z dostawcą od tego, czy jest on etyczny. Tak więc zarówno zjawisko CSR jak i same jego zasady są warte zainteresowania szczególnie przez firmy planujące swój rozwój i poszerzanie wpływu na rynku.

Zaktualizowano: 06/10/2019zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.