CSR

CSRCorporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to coraz częściej pojawiające się działania w środowisku gospodarczym. Na rynku polskim bardziej znane jest okreslenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  Swoje początki CSR datuje jeszcze na okres przed II wojną światową, wzmożony rozwój rozpoczął się w latach 90-ych XX wieku. Ale dopiero początek XXI wieku spowodował prawdziwe zainteresowanie tym zjawiskiem.

Czym jest CSR?
CSR to wszelkie działania organizacji mające pozytywny wpływ na jej bliskie i dalekie otoczenie poprzez oddziaływanie na pracowników, swoich dostawców i klientów.
Aby firma mogła mówić o tym, że stosuje się do zasad CSR po pierwsze musi być etyczna. A to oznacza, że firma bezwzględnie powinna stosować się do przepisów prawa oraz pozostawać uczciwą, transparentną w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W zakresie prawa wymagane jest przestrzeganie Kodeksu Pracy, spełnianie wymagań przepisów BHP i ppoż. oraz przepisów Prawa Budowlanego szczególnie przez firmy prowadzące działalność we własnych obiektach.
Na osobną uwagę zasługują przepisy dotyczące Ochrony Środowiska, które dotyczą kolejnego narastającego zjawiska społeczno-ekonomicznego, jakim jest EKOLOGIA. Na tym polu każde etyczne przedsiębiorstwo także obowiązane jest do przestrzegania prawa.

Co raz bardziej popularne staje się spełnianie wymagań standardu etycznego, wybranego spośród istniejących na rynku. Do wyboru są standardy "ogólne" np. SA8000, BSCI czy SMETA, jak i standardy konkretnych firm np. McDonald's, C&A  lub L’Oreal. Najczęściej przed lub po podjęciu współpracy z firmą posiadającą swój własny standard etyczny każdy z dostawców musi  się z nim zapoznać i przestrzegać. Czasem koniecznym jest wprowadzenie wewnątrz organizacji dodatkowych regulacji. 

Spełniając podstawowe wymagania etyczne, każda firma może rozbudowywać zakres swojej aktywności związanej z CSR. Ma tutaj do dyspozycji szeroki wachlarz działań na rzecz kształtowania odpowiednich postaw społecznych, wspierania kampanii społecznych, wspierania finansowego wydarzeń kulturalnych, tworzenia kodeksów etycznych czy mechanizmów przeciwdziałania szeroko rozumianej korupcji.

Popularność CSR stale rośnie powodując, że wielu znaczących odbiorców na rynku uzależnia współpracę z dostawcą od tego, czy jest on etyczny. Tak więc zarówno zjawisko CSR jak i same jego zasady są warte zainteresowania szczególnie przez firmy planujące swój rozwój i poszerzanie wpływu na rynku.

Wszystkie organizacje, które chcą bliżej zapoznać się z zasadami CSR, opracować i wdrożyć własny standard etyczny lub przygotować się do audytu socjalnego zapraszam do kontaktu i współpracy.zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.