Rola POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Regulacją coraz bardziej popularną i oczekiwaną w przedsiębiorstwach z uwagi na jej znaczenie w relacjach rynkowych jest zapobieganie przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych, przeciwdziałaniu łapownictwu oraz budowaniu przejrzystości w kontaktach handlowych z kontrahentami. Najbardziej czytelną nazwą dokumentu regulującego te i inne elementy praktyk biznesowych jest nazwa "Polityka Antykorupcyjna". Choć zdarza się, że dokument ten stanowi część bardziej rozbudowanych etycznych zasad postępowania organizacji, dlatego jego nazwa może być nieco inna.

Opracowana polityka powinna w swojej treści obejmować najważniejsze elementy, które następnie, o ile to konieczne, należy szczegółowo opisać dla pracowników organizacji i/lub dla kontrahentów w instrukcji postępowania. Szeroko opisana instrukcja może mieć charakter przewodnika. Oczywiście polityka i instrukcja mogą stanowić jeden nieco obszerniejszy dokument, jednak praktyka pokazuje, że w celu prezentacji polityki "na zewnątrz", lepszym rozwiązaniem jest posiadanie regulacji dwuelementowej.

Wdrożenie polityki wewnątrz organizacji jest zadaniem relatywnie prostym szczególnie, jeśli organizacja nie jest zbyt liczna lub jeśli dysponuje dobrze rozbudowanym i działającym systemem komunikacji. Istotnym jest poprawne i czytelne przekazanie zasad polityki oraz upewnienie się, że zostały one dobrze zrozumiane.

Nieco trudniejszym zadaniem jest przekazanie polityki kooperantom, szczególnie dostawcom, od których oczekuje się jej przestrzegania. W takim przypadku obok samej polityki i instrukcji (lub przewodnika) warto przygotować oświadczenie z deklaracją przestrzegania zasad przesłanej polityki, które dostawca po podpisaniu przekazuje do swojego odbiorcy.

Rolą Polityki Antykorupcyjnej jest zapewnienie przejrzystości zasad współpracy z kooperantami (klientami i  dostawcami) oraz wewnątrz organizacji i stworzenie warunków do wyjaśnienia wszelkich związanych z tym wątpliwości. Nikt z pracowników, poczawszy od Zarządu firmy, a skończywszy na pracowniku znajdującym się na najnizszym szczeblu struktury organizacyjnej nie ma prawa do odstępstw od obowiązujących zasad. Jedyną osoba która może od nich odstapić, choć w granicach prawa, jest właściciel przedsiębiorstwa, o ile uzna to za konieczne do budowania relacji biznesowych.

Polityka Antykorupcyjna powinna zawierać informacje na temat obowiązku i możliwości zgłaszania jej naruszeń. Opisany kanał komunikacji musi być dostępny dla pracowników organizacji oraz jej kooperantów i zapewniać bezpieczeństwo zgłaszającemu zaobserwowane nieprawidłowości.

Przy opracowywaniu polityki należy pamiętać, że dobry dokument stanowiący regulację, jeśli ma być zrozumiały, nie może być zbyt długi. Oczywiście polityka wraz z dokumentacją uzupełniającą powinna opisywać wszystkie istotne elementy, ale w granicach zarówno struktury organizacyjnej jak i zakresu działalności gospodarczej i aktywności na rynku.

 

Opracowano: 30 marzec 2016 / Zaktualizowano 06/10/2019zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.