Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny jest szczególnym dokumentem opisującycm najwazniejsze zasady postepowania w organizacji. zasady te powinny byc zgodne z wymaganiami prawa lokalnego oraz najwazniejszymi konwencjami Miedzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Kodeks opisuje w swojej treści zasady, które mogą być podzielone np. na cztery najważniejsze obszary odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Te obszary to:

1. Przestrzeganie praw człowieka - a więc zasady opisujące m.in. konieczność kształtowania dobrych relacji międzyludzkich, uczciwego trakowania pracowników i kooperantów, wolności do zrzeszania się  pracowników czy zapewnienie legalnego zatrudnienia.

2. Bezpieczne środowisko pracy - zasady opisujące kształtowanie miejsc pracy z poszanowaniem życia i zdrowia pracowników i kooperantów

3. Bezpieczne środowisko naturalne - zasady wyznaczające działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego i zmniejszanie wpływu na nie.

4. Uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej - zasady wyznaczające kierunki działań biznesowych w celu przeciwdziałania wszelkim nieuczciwym praktykom np. przekupstwo, łapówkarstwo czy korupcja.

Zasady te spisane i podpisane przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem powinny być zakomunikowane wszystkim interesariuszom wewnątrz i na zewnątrz organizacji jaką jest przedsiebiorstwo z oczekiwaniem stosowania się do tych zasad.

Trzeba pamiętać, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom mozliwość zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń zasad kodeksu. W tym celu należy opracować i opublikować sposoby komunikowania takich spraw  w organizacji.

 

Opublikowano: 06/10/2019

 

 

 

 zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.