Standard etyczny - najważniejsze elementy

Standard etyczny, często określany sformułowaniem Kodeks Etyczny lub Kodeks Postepowania, to zbiór zasad, którymi kieruje się organizacja prowadząc swoją działalność np. gospodarczą, budując dobre relacje wśród pracowników oraz w kontaktach z przedsiebiorstwami współpracującycmi tak z klientami jak i z dostawcami.  

Opracowany i wdrozony standard etyczny powinien zawierać wymagania i wytyczne regulujące postępowanie organizacji w różnych obszarach jej działalności, zapewniające spełnienie:

  1. wymagań prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wymagan konwencji Miedzynarodowej Organizacji Pracy, które w Polsce w wiekszości opisuje Kodeks Pracy
  3. wymagań zawartych w przepisach o ochronie środowiska,
  4. wymagań zawartych w przepisach Kodeksu Karnego w zakresie przeciwdziałania wręczania lub przyjmowania korzyści majatkowych..

Celem wdrożenia i utrzymywania standardu etycznego jest jasne i czytelne sformalizowanie postaw i działań całej organizacji. Kodeks Etyczny wsparty nierzadko opracowanym przewodnikiem po kodeksie, istniejącymi politykami, procedurami i instrukcjami jest najwazniejszym dokumentem całego standardu. Dokumenty te wspierają każdego z pracowników w sytuacjach, które budzą jakiekolwiek wątpliwości.  

Wdrożony standard etyczny wymagatakże stworzenia lub okreslenia systemu komunikacji pomiedzy najwyższym kierownictwem a pracownikami, w którym wazne informacje mogą być przekazywane w jedną lub drugą stronę. Dobrze zbudowany i utrzymywany system komunikacji okazuje się w perspektywie czasu bardzo cennym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem.

Mówiąc o zarządzaniu należy dodać, że także i standard etyczny po jego opracowaniu i  wdrożeniu musi być  monitorowany i doskonalony czyli dobrze zarządzany. Elementem znaczącym przy ocenie standardu etycznego jest jego systematyczne, minimum roczne przeglądanie. Dla przedsiebiorstw posiadających certyfikowane systemy zarządzania nie jest to kłopotem z uwagi na prowadzone wymagane normą Przeglądy Zarzdzania. Dla pozostałych organizacji jest to być może nowe działanie, które jednak należy podjąć.

 

Zaktualizowano 06/10/2019zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.