Wsparcie dla Pełnomocnika ds. zarządzania

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością to bardzo odpowiedzialna funkcja w całej organizacji, której zadania polegają m.in. na:

  • kierowaniu pracami podczas wdrażania systemu zarządzania jakością;
  • propagowaniu wiedzy o systemie zarządzania jakością, jego działaniu i roli w nim wszystkich pracowników;
  • nadzorowaniu systemu zarządzania jakością, jego działania i doskonalenia także z uwagi na ciągle zmieniające się prawo i rynek;
  • inicjowaniu działań zapobiegawczych, korekcyjnych i korygujących w zakresie nadzorowanego sytemu;
  • przedstawianiu najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania;
  • zapewnieniu upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta;

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 funkcję tę powinna pełnić osoba wyznaczona spośród najwyższego kierownictwa organizacji. Ponieważ realizacja nowych obowiązków może być dużym utrudnieniem w dotychczasowej pracy, QEDO Konsulting proponuję wsparcie w tych działaniach na zasadzie współpracy.

 zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.